Copyright

Alle door Foto-Ok.nl gemaakte foto's vallen onder het Auteursrecht

Op alle foto’s van Foto-Ok.nl rust auteursrecht. Dit betekent dat de foto’s niet gebruikt mogen worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf. Als professioneel fotograaf leef ik van de verkoop van mijn foto’s. Ik snap best dat het soms erg verleidelijk kan zijn om een foto voor bijvoorbeeld uw website of magazine te gebruiken maar toch is dit niet toegestaan.

Regelmatig vind ik mijn foto’s op plaatsen waar ze niet thuishoren. Ik zal daar altijd tegen optreden. Eerst neem ik contact met u op en verzoek ik u de foto te verwijderen en mij een schadeloosstelling te betalen. Ook al haalt u dan de foto weg dan nog heb ik recht op een schadeloosstelling. Wanneer hier niet op gereageerd wordt of de schadeloosstelling wordt niet voldaan zal ik altijd juridische stappen ondernemen. De hoge kosten die hiermee gepaard zullen gaan zal ik altijd op u verhalen ( Artikel 1019h Rv )..